Ak ste zabudli heslo, nie je potrebné sa opäť registrovať. Zadajte {0} alebo vašu emailovú adresu a zašleme vám odkaz, ktorým znovu nastavíte vaše heslo.

Prosím, vezmite na vedomie: odkaz môžete využiť do 24 od obdržania emailu. Po uplynutí 24 hodín musíte kliknúť na „Zabudli ste svoje heslo?“ opäť, aby ste dostali nový email.

Oznámení o ochrane osobných údajov Copyright © 2000-2024 CareerHarmony, Inc. Všetky práva vyhradené | Táto webová stránka nepoužíva cookies s osobnými údajmi.
OK
Súhlas so spracovaním osobných údajov
V zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov 2016/679 (ďalej len „GDPR“) vyhlasujem, že som si prečítal/a a pochopil/a obsah tohto formulára Súhlasy so spracovaním osobných údajov. Súhlasím s tým, že spracúvanie mojich osobných údajov (vrátane citlivých osobných údajov) vykoná právnická osoba uvedená v a/alebo jej pridružené osoby (ďalej len „Prevádzkovateľ“) v plnom súlade s nariadením GDPR, s Oznámením o ochrane osobných údajov Prevádzkovateľa, ktoré sa nachádza v (ďalej len „Oznámenie o ochrane osobných údajov“) a so všetkými ostatnými príslušnými platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.

Nariadenie GDPR stanovuje pravidlá týkajúce sa ochrany fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a s pravidlami, ktoré sa týkajú voľného pohybu osobných údajov. Chráni základné práva a slobody fyzických osôb a predovšetkým ich právo na ochranu osobných údajov. Vaše osobné údaje sú zhromažďované, spracovávané a prenášané iba v rozsahu, ktorý je zlučiteľný s týmito účelmi a s oznamom o ochrane osobných údajov a len na základe zásad spravodlivosti, zákonnosti a transparentnosti.
Upozornenie: Všeobecný a právny súhlas sú povinné polia
Všeobecné
v súvislosti so spracúvaním mojich osobných údajov na účely poskytovania dočasného, na dobu určitú alebo stáleho zamestnania a pracovných príležitostí; na účely poskytovania upozornení o aktuálne dostupných pracovných pozíciách; na účely zhodnotenia profilov a odborných kompetencií (vrátane automatizovaných prostriedkov) s cieľom posúdiť individuálny rozvoj a kariérne plány; a na účely zápisu a účasti na tréningoch a školeniach, a zhodnotenia kurzov (ako je podrobnejšie opísané v Oznámení o ochrane osobných údajov);
Marketing
v súvislosti so spracúvaním mojich osobných údajov na účely marketingu a propagačných činností, obchodnej komunikácie vrátane interaktívnej komunikácie, prieskumov trhu a štatistických štúdií, prostredníctvom telefonického volacieho systému, telefaxu a elektronickej pošty (ako je podrobnejšie opísané v Oznámení o ochrane osobných údajov);
Citlivé údaje
v súvislosti so spracúvaním mojich citlivých osobných údajov, ak je to nevyhnutne potrebné na účely, ktoré sú podrobnejšie opísané v Oznámení o ochrane osobných údajov;
Právne oznámenie
OK Zrušiť
Rozhodli ste sa neposkytnúť následovné súhlasy:
[consent type], [consent type]
Bez týchto súhlasov nebudete môcť pokračovať v procese.

Upozorňujeme vás, že na základe rozhodnutia náborového pracovníka môžete byť označený na vymazanie.

Ste si istý, že chcete odmietnuť súhlasy?
Odmietnuť Zrušiť