Als u uw wachtwoord bent vergeten je hoeft niet opnieuw te registreren overal. U hoeft enkel uw Gebruikersnaam. Uw wachtwoord wordt verzonden naar uw e-mailadres.

Please note: you will be able to use the link for 24 hours from the time you receive the email. After 24 hours you will need to click the ''Forgot your password?'' link again, in order to receive a new email.Privacy verklaring Copyright © 2000-2023 CareerHarmony, Inc Alle rechten voorbehouden | Deze website gebruikt geen cookies met persoonlijke gegevens.
OK
Toestemmingsformulier voor het gebruik van persoonlijke gegevens
Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (“AVG” of "GDPR"), verklaar ik dat ik de inhoud van dit toestemmingsformulier gelezen heb en de inhoud ervan begrijp. Ik stem ermee in dat mijn persoonsgegevens (met inbegrip van gevoelige persoonlijke gegevens) verwerkt zullen worden door Manpower Belgium en/of door met haar verbonden ondernemingen (de “Verwerkingsverantwoordelijke") en dit in overeenstemming met AVG, de van de Verwerkingsverantwoordelijke (de "Privacy verklaring") en alle andere relevante wetgeving van kracht voor de bescherming van persoonsgegevens.

De AVG stelt voorschriften vast in verband met de bescherming van natuurlijke personen inzake de verwerking van hun persoonsgegevens en de voorschriften in verband met het vrije verkeer van persoonsgegevens. Het beschermt de fundamentele rechten en vrijheden van natuurlijke personen en met name hun recht op bescherming van persoonsgegevens. Uw persoonlijke gegevens worden verzameld, verwerkt en doorgestuurd voor zover dit verenigbaar is met deze doeleinden en de conform de beginselen van eerlijkheid, rechtmatigheid en transparantie.
Let op: Algemene toestemming en Wettelijke kennisgeving zijn verplicht
Algemeen
Ten aanzien van de verwerking van mijn persoonsgegevens en gevoelige persoonsgegevens voor de doeleinden van het verstrekken van een uitzendopdracht, een tijdelijke opdracht of vaste job en andere jobopportuniteiten; met het oog op de evaluatie (inclusief langs geautomatiseerde weg) van profielen en professionele vaardigheden met het oog op de beoordeling van de individuele ontwikkeling en de carrièreplannen (zoals beschreven in de Privacyverklaring);
Marketing
Met betrekking tot de verwerking van mijn persoonsgegevens met het oog op de bevordering van marketing activiteiten en de commerciële communicatie, met inbegrip van interactieve communicatie, marktonderzoeken, waarschuwingen met betrekking tot de beschikbare posities en statistische studies, uitgevoerd via fax, e-mail, sms en mms (zoals beschreven in de Privacyverklaring);
Gevoelige gegevens
Ten opzichte van de verwerking, de communicatie en de overdracht van mijn persoonlijke gegevens en gevoelige persoonlijke gegevens, met inbegrip van overdrachten buiten de Europese Unie (alleen als strikt noodzakelijk is en voor de doeleinden zoals beschreven in de Privacyverklaring);
Juridische kennisgeving
OK Annuleren
Je hebt gekozen om de volgende toestemming te weigeren:
[consent type], [consent type]
Zonder deze toestemmingen kan je niet verdergaan.

Gelieve er rekening mee te houden dat je in aanmerking kan komen voor wissing in functie van de beslissing van de recruiter.

Weet u zeker dat u de toestemming(en) weigert?
Weigering Annuleren