Ja esat aizmirsis savu paroli, nav nepieciešams atkārtoti reģistrēties. Ievadiet savu e-pasta adresi, un mēs jums nosūtīsim saiti, lai atjaunotu jūsu paroli.

Lūdzu ņemiet vērā: jūs varēsiet izmantot saiti 24 stundu laikā no brīža, kad saņemsiet e-pastu. Pēc 24 stundām jums būs vēlreiz jāspiež uz "Aizmirsu paroli" saites, lai saņemtu jaunu e-pastu.Ja jums ir radušies jautājumi, lūdzu sazinieties ar mums: [email protected] | Privātuma paziņojums Copyright © 2000-2024 CareerHarmony, Inc. All rights reserved | Šī vietne neizmanto sīkfailus ar personas datiem
OK
Privātuma piekrišanas
Saskaņā ar Vispārējo datu aizsardzības regulu 2016/679 (VDAR), es apliecinu, ka esmu izlasījis/-usi un sapratis/-usi piekrišanas formas saturu. Es piekrītu manu personas datu (tai skaitā īpašo kategoriju personas datu) apstrādi veic minētā juridiskā persona un/vai tās saistītie uzņēmumi (turpmāk “Datu pārzinis”) saskaņā ar VDAR, Datu pārziņa un visiem pārējiem spēkā esošajiem tiesiskiem aktiem par personas datu aizsardzību.

VDAR nosaka noteikumus, kas attiecas uz fizisko personu aizsardzību saistībā ar personas datu apstrādi, un noteikumus par personas datu brīvu apriti. Tā aizsargā fizisko personu pamata tiesības un brīvības, un jo īpaši viņu tiesības uz personas datu aizsardzību. Jūsu personas dati tiek savākti, apstrādāti un nosūtīti, balstoties uz godprātīguma, likumīguma un pārredzamības principiem, tikai tiktāl, cik tas ir saderīgi ar šiem mērķiem un Privātuma paziņojumu.
Lūdzu ņemiet vērā: piekrišana Vispārējiem mērķiem un Juridiskajam paziņojumam ir obligāta
Vispārējie mērķi
manu personas datu un īpašo kategoriju personas datu apstrādei ar mērķi nodrošināt pagaidu, noteikta laika vai pastāvīgu darbu un nodarbinātības iespējas; ar mērķi informēt par pieejamām vakancēm; ar mērķi novērtēt profilus (tai skaitā, izmantojot automatizētos līdzekļus) un profesionālās iemaņas individuālās attīstības un karjeras plānu izvērtēšanai; un ar mērķi reģistrēties un piedalīties apmācībās un novērtēšanas kursos (pilnīgs apraksts pieejams Privātuma paziņojumā)
Mārketinga mērķi
ar mērķi piedalīties Datu pārziņa veiktajās mārketinga un komerciālas aktivitātēs, tai skaitā interaktīvajā komunikācijā, tirgus pētījumos un statistikas pētījumos, izmantojot elektronisko pastu, faksu, sms un mms (pilnīgs apraksts pieejams Privātuma paziņojumā)
Īpašo kategoriju personas datu apstrāde
manu īpašo kategoriju personas datu apstrādei tikai tiktāl, cik tas absolūti nepieciešams mērķiem, kas izsmeļoši aprakstīti Privātuma paziņojumā
Juridiskais paziņojums
OK Atcelt
Jūs izvēlējāties noraidīt šādu/as piekrišanu/as:
[consent type], [consent type]
Neapstiprinot šīs piekrišanas, Jūs nevarēsiet turpināt.

Lūdzu ņemiet vērā, ka Jūsu dati var tikt atzīmēti dzēšanai, saskaņā ar atlases speciālista lēmumu.

Vai Jūs esat pārliecināts, ka vēlaties noraidīt piekrišanu/-as?
Nepiekrītu Atcelt