Kui olete unustanud oma salasõna, ei pea te uuesti registreeruma. Sisestage oma e-posti aadress ja saadame teile lingi salasõna uuendamiseks.

Pane tähele: Linki on võimalik kasutada 24 tundi e-kirja saamisest. Peale 24 tundi pead vajutama "Unustasid salasõna?" linki uuesti ja saadame teile uue lingi.Küsimuste korral võtke palun meiega ühendust: [email protected] | Privaatsuspoliitika Copyright © 2000-2024 CareerHarmony, Inc. Kõik õigused kaitstud. | See veebileht ei kasuta isikuandmete küpsiseid
OK
Privaatsussätete nõusolekud
Kooskõlas isikuandmete kaitse üldmäärusega 2016/679 ("GDPR") kinnitan, et olen lugenud ja mõistan selle nõusoleku sisu. Nõustun, et Manpower OÜ ja/või selle sidusettevõtted (“Vastutav Töötleja“) töötleb minu isikuandmeid (kaasaarvatud delikaatseid isikuandmeid) kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse, Vastutava Töötleja ja kõigi teiste asjakohaste õigusaktidega, et kaitsta minu isikuandmeid.

GDPR kehtestab eeskirjad, mis on seotud füüsiliste isikute kaitsega isikuandmete töötlemisel ja isikuandmete vabal liikumisel. See kaitseb füüsilise isiku põhiõigusi ja –vabadusi, täpsemalt nende õigust isikuandmete kaitsele. Sinu isikuandmeid kogutakse, töödeldakse ja edastatakse vaid konkreetsel eesmärgil ja . sätestatud ulatuses, põhinedes õigluse, seaduslikkuse ja läbipaistvuse põhimõtetele.
NB!: Üldine nõusolek ja õigusalane teave on kohustuslikud
Üldine
isikuandmete töötlemine ajutise, tähtajalise või püsiva töö leidmiseks ning töövõimaluste pakkumiseks; avatud positsioonide kohta teavituste saatmiseks; profiili ja professionaalsete oskuste hindamiseks (ka automatiseeritud meetodite kaudu); isikliku arengu- ja karjääriplaani väljatöötamiseks; ning osalemiseks koolitustel ja testidel (rohkem infot on võimalik leida Privaatsuspoliitikast).
Turundus
isikuandmete töötlemine turundustegevuse ja kommertsteadaannete edastamise eesmärgil, kaasa arvatud interaktiivne teabevahetus, turu-uuringud ja statistilised uuringud, mis viiakse läbi e-posti või sms-i teel (rohkem infot on võimalik leida Privaatsuspoliitikast).
Delikaatsed andmed
delikaatsete isikuandmete töötlemine toimub vaid juhul, kui see on rangelt vajalik ja kooskõlas Privaatsuspoliitikas välja toodud eesmärkidega.
Õigusalane teave
OK Tühista
Otsustasite keelduda järgmis/t/est nõusoleku/te/st:
[consent type], [consent type]
Ilma nende nõusolekuteta ei ole teil võimalik värbamisprotsessis osalemist jätkata.

Palun pange tähele, et sellisel juhul on meil õigus Teie profiil kustutada.

Kas te olete kindel, et soovite nõusolekutest keelduda?
Keeldu Tühista